Hoe creëer je bevlogen medewerkers?

Hoe creëer je bevlogen medewerkers?

TEST De wereld verandert, talentgerichtheid en klantgerichtheid wordt belangrijker dan winstgerichtheid. Belangrijk is de kunst van het vinden, ontwikkelen en binden van talent. Talent komt pas tot bloei als de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plek zit. Voor organisaties is het belangrijk te weten welke talenten ze in huis hebben, welke talenten er nodig zijn en welke talenten verder kunnen worden ontwikkeld. Maar ook medewerkers zelf hebben er belang bij te zorgen dat zij op de juiste plek zitten. Daar is persoonlijk leiderschap voor nodig: zelfinzicht, leervermogen en keuzes durven maken.

Perfecte fit

Als de wensen en verwachtingen van medewerkers en die van een organisatie goed op elkaar aansluiten, dan is er een perfecte ‘fit’ en raken mensen echt bevlogen. Het bereiken van dat ideale stadium vraagt om de juiste stijl van leiderschap. In zes stappen naar meer bevlogenheid.

  1. Geef aandacht aan de fit

Bespreek geregeld met je medewerkers de mate waarin wederzijdse verwachtingen worden waargemaakt. Wees transparant. Ga in gesprek over wat je van je medewerkers verwacht. Onderzoek wat medewerkers nodig hebben om hun talenten nog effectiever in te zetten. Bespreek ook gezamenlijk wat je beiden kunt doen als de fit afneemt.

  1. Maak duidelijk wat je als organisatie belangrijk vindt

Laat waarden meer zijn dan een aantal mooie termen. Formuleer concreet het wenselijke gedrag dat uiting geeft aan de waarden. Zie erop toe dat leidinggevenden en medewerkers hun werkzaamheden op basis van die waarden uitvoeren. Spreek elkaar aan wanneer dit niet gebeurt. Veranker de waarden in HR-processen en –instrumenten, bijvoorbeeld performance management.

  1. Koester wat goed is, verbeter waar mogelijk

Focus op wat er goed gaat. Waardeer en koester wat goed is, verbeter waar mogelijk. Ontwikkel de organisatie door datgene wat goed is meer te doen. Vier behaalde successen met elkaar. Benadruk talenten van mensen. Delegeer taken en verantwoordelijkheden op basis van talenten van de medewerkers.

  1. Zie diversiteit als kans

Stimuleer leidinggevenden om de verschillende talenten van hun medewerkers beter te benutten bij de verdeling van doelstellingen en taken. Ontwikkel leidinggevenden in hun vermogen om situationeel te sturen. Daag medewerkers uit om hun eigen visie te geven over dilemma’s en verbeteringen van de organisatie.

  1. Werk aan een positief leerklimaat

Ontwikkel persoonlijk leiderschap bij leidinggevenden en medewerkers, zodat er meer openheid en motivatie ontstaat voor ontwikkeling. Stuur op groei van sterke punten en beloon ook inzet in plaats van alleen het resultaat.

  1. Werk aan geluk

Werk kan een groot onderdeel zijn van ieders geluk. In onze visie bereik je dat werkgeluk enerzijds door het genoemde persoonlijk leiderschap en daarnaast door een positief, stimulerend werkklimaat. Persoonlijk leiderschap zorgt ervoor dat medewerkers zich goed voelen en zelfverzekerd zijn. Omdat ze zichzelf beter kennen krijgen ze meer controle over hun eigen leven, met meer werk- en levensgeluk tot gevolg. Je voelt je ook gelukkig in je werk bij een organisatie waar aandacht is voor plezier.